Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryC - Mechanics and general engineering / Mechanika i inżynieria ogólna

Title of invention
 The single phase motor controller
Invention discription
 The single phase motor controller is an integrated microprocessor system containing Soft Start, Soft Stop and the operating motor controller functions. The development of control characteristic allows , depending on the motor, adjusting the power supplied to the motor maintaining the engine speed above the nominal value. Continuous measurement of current drawn by the motor enabled machine protection against overload and short-circuit effects (reduction of currents ). The benefits of using the controller: power factor cosϕ improvement, low power, soft Start, motor breaking voltage Soft Stop, motor protection against mechanical damage as a result of rapid motor inhibition (damage to bearings, motor shaft ), integrated protection against overloads and short-circuits effects.

Title of invention
 Kontroler Silników 1- fazowych KS-1f
Invention discription
 Kontroler silników jednofazowych jest zintegrowanym mikroprocesorowym układem zawierającym funkcje Soft Startu, Soft Stopu oraz kontroli pracy silnika. Opracowane charakterystyki sterowania, umożliwiają regulację mocy dostarczanej do silnika w zależności od silnika, przy utrzymaniu prędkości obrotowej silnika powyżej wartości znamionowej. Ciągły pomiar wartości prądu pobieranego przez silnik umożliwił zabezpieczenie maszyny przed skutkami przeciążeń i zwarć (ograniczenie wartości natężenia prądu). Korzyści wynikające z zastosowania kontrolera KS-1f:poprawa współczynnika mocy cosϕ, ograniczenie poboru energii, soft Start, napięciowe hamowanie silnika- Soft Stop, ochrona silnika przed uszkodzeniami mechanicznymi w wyniku gwałtownego zahamowania silnika (uszkodzenie łożysk, wału silnika), zintegrowane zabezpieczenie przed skutkami przeciążeń i zwarć.
Patent
Patent Application
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:The King John III Sobieski Secondary School No 6 in Jastrzebie-Zdroj
Polish:Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Zbigniew Pałasz,
Krzysztof Smyczek,
Marek Sordyl,
Zbigniew Jędrusiak,
Piotr Wożgin,