Back


IWIS 2016 - Catalogue

Categories / Kategorie

A

Ecology, Environmental protection
Ekologia, ochrona środowiska

B

Industrial safety
Bezpieczeństwo pracy

C

Mechanics and general engineering
Mechanika i inżynieria ogólna

D

Building engineering, modernization, domestic science
Budownictwo i modernizacja mieszkań

E

Electricity and Power engineering
Elektryka i energetyka

F

Electronic and IT
Elektronika i informatyka

G

Radio-television, film, telecommunication
RTV, film, telekomunikacja

H

Audio and photo equipment
Sprzęt audio i foto

I

Car industry, transportation means, road safety
Przemysł samochodowy, transport i bezpieczeństwo w drodze

J

Metallurgy, iron goods and goods of non-ferrous metals
Metalurgia, towary żelazne i nieżelazne

K

Agriculture, horticulture, gardening and food industry
Rolnictwo, ogrodnictwa, przetwórstwo spożywcze

L

Chemical industry
Przemysł chemiczny

M

Textile and clothing industry
Przemysł włókienniczy i odzieżowy

N

Medicine and biotechnology
Medycyna i biotechnologia

O

Industrial design
Wzornictwo przemysłowe

P

Office equipment
Wyposażenie biur

Q

Sport
Sport

R

Culture
Kultura

S

Free time
Czas wolny

T

Others
Inne