Back


IWIS 2016 - Catalogue

Domestic participating inventions from the sphere of science are supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education


X Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków - IWIS 2016 jest finansowana w ramach umowy 893/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę