Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryF - Electronic and IT / Elektronika i informatyka

Title of invention
 SymSG Border Tactics
Invention discription
 -

Title of invention
 SymSG Border Tactics Wirtualny System Doskonalenia Taktyki Ochrony Granicy Państwowej oraz Kontroli Ruchu Granicznego Wielorozdzielcze Środowisko Symulacyjne
Invention discription
 Projekt oferuje kompleksowe podejście do zaspokojenia potrzeb szkoleniowych zdefiniowanych przez przedstawicieli Gestora (Straży Granicznej) oraz funkcjonariuszy Centrum Szkolenia Straży Granicznej. System symulacyjny wraz z opracowaną metodyką prowadzenia ćwiczeń symulacyjnych stanowi wsparcie i uzupełnienie programu kształcenia kadry Straży Granicznej i uwzględnia procesy dydaktyczne kursów doskonalących funkcjonariuszy i kierowników Straży Granicznej. Symulator również ma pomóc w weryfikacja trafności i poprawności podejmowanych decyzji kierowników (dowódców) Straży Granicznej w zakresie ich odpowiedzialności, weryfikacji poprawności działania ich odpowiedzialności, weryfikacji poprawności działania oraz znajomość reguł i procedur postępowania pojedynczego funkcjonariusza Straży Granicznej w trakcie realizacji wybranych działań. Środowisko symulacyjne składające się z dwóch modułów symulacyjnych: symulatora sztabowego (konstruktywnego) – będącego centralnym komponentem wytwarzanego systemu, ukierunkowanego na szkolenie Kierowników Zmian z wykorzystaniem narzędzi wspomagających pracę na stanowisku – z wstępnie przygotowanym szczegółowym modelem terenu Północno-Wschodniej Polski oraz symulatora wysokiej rozdzielczości (wirtualnego) – ukierunkowanego na wsparcie ćwiczeń funkcjonariuszy kierujących działaniami oraz wizualizację epizodów rozgrywek – z przygotowanym terenem przejścia granicznego Gołdap, szczegółowo zamodelowaną infrastrukturą przejścia drogowego, kolejowego oraz portu lotniczego Modlin umieszczonego w pobliżu miejscowości Gołdap. System dostarcza nowoczesne, interaktywne narzędzia wykorzystywane w szkoleniu funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz innych służb MSW. Jego funkcjonalność umożliwi szkolenie w zakresie zadań związanych z ochroną zewnętrznej granicy UE i strefy Schengen oraz odwzorowaniu działania na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Oferowane rozwiązanie informatyczne odwzorowuje procedury i dobre praktyki działania Straży Granicznej oraz reguły współdziałania z instytucjami i służbami państwowymi. Taka konstrukcja zapewnia praktyczne wykorzystanie wyników projektu w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa. Zakłada się, że system symulacyjny będzie mógł uczestniczyć w wieloszczeblowych ćwiczeniach symulacyjnych innych resortów funkcjonując, jako jeden z modułów dziedzinowych, obsługujących zakres zadań związanych z ochroną granic i kontrolą ruchu granicznego. Projekt DOBR-0023-R-ID3-2013-03 realizowany w ramach III edycji konkursu 3/2012 z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Kierownik: mjr dr inż. Mariusz Chmielewski
Patent
Patent Application
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Military University of Technology, Cybernetics Faculty
Polish:Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Mariusz Chmielewski,