Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryT - Others / Inne

Title of invention
 SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF GENISTEIN CONJUGATED WITH GOLD NANOPARTICLES
Invention discription
 A genistein (GE) synthesis with gold nanoparticles has not yet been published, but scientific data mention about manufacturing gold nanoparticles in combination with genistein-rich plant extracts, e.g. soybean extract. Thus obtained conjugates have not been fully characterized analytically and neither the identity of the active substance attached to such gold nanoparticles nor its amount have been confirmed. The US 8586096 patent describes an attempt to obtain gold nanoparticles combined with genistein and daidzein, analogous to the experiments with soybeans or lentils. A UV spectrophotometric analysis proves that gold nanoparticles are not formed, which might suggest that isoflavones do not play an important role in the Au(III) reduction to gold nanoparticles or that their role is very limited indeed. In our multi-disciplinary studies the example of a direct bonding between gold nanopraticles and genistein (AuNPs-GE) as the new product is presented.

Title of invention
 SYNTEZA, CHARAKTERYSTKA ORAZ BADANIA CYTOTOKSYCZNOŚCI NANOCZĄSTEK ZŁOTA Z PRZYŁĄCZONĄ GENISTEINĄ
Invention discription
 Nanocząstki złota w połączeniu z substancjami czynnymi stosowane są w celach diagnostycznych i terapeutycznych. Oprócz połączeń nanocząstki złota–lek realizowane poprzez różnego rodzaju łączniki, znane są również połączenia bezpośrednie. Takim bezpośrednim połączeniem jest połączenie nanocząstek złota (AuNP) z genisteiną (GE) opisane w niniejszej pracy. Koniugat AuNP-GE otrzymano w procesie prowadzonym w jednym naczyniu reakcyjnym. Opracowano metody analityczne do kontroli syntezy (UV-Vis), potwierdzenia tożsamości (NMR, Raman, elektrochemia, UV-Vis), czystości (elektroforeza kapilarna), do charakterystyki nowego koniugatu (TEM, ELS, DLS), badania pokrycia nanocząstek złota substancją czynną (NMR, TG). Zaproponowano mechanizm tworzenia koniugatu AuNP-GE. Ponadto przedstawiono, że koniugat AuNP-GE wykazuje wzmocnione działanie cytotoksyczne na komórki rakowe w badaniu na liniach komórkowych. W literaturze znane są nanocząstki złota w połączeniu z ekstraktami np. soi, bogatymi w genisteinę, natomiast nie znaleziono opisu syntezy bezpośrednio genisteiny z nanocząsteczkami złota. Brak jest również pełnej charakterystyki analitycznej tak wytworzonych koniugatów. W patencie US 8586096 opisano próbę wytworzenia nanocząstek złota z genisteina i daidzeiną, analogiczną jak eksperymenty z soją lub soczewicą. Analiza spektrofotometryczna UV wykazała jednak, że nie tworzą się nanocząstki złota, sugerując, że izoflawony nie biorą zasadniczego udziału lub biorą udział w bardzo ograniczonym zakresie w redukcji Au(III) do nanocząstek złota. Nasze badania pokazują, że jest możliwe utworzenie koniugatu AuNP-GE i pełna jego charakterystyka. W niniejsze pracy przedstawiono multidyscyplinarne badania w celu otrzymania pełnej charakterystyki nowego produktu.
Patent
Patent Application
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Pharmaceutical Research Institute
Polish:Instytut Farmaceutyczny
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Elżbieta Urszula Stolarczyk,
Krzysztof Stolarczyk,
Marta Łaszcz,
Marek Kubiszewski,
Wioleta Maruszak,
Wioletta Olejarz,
Dorota Bryk,
Aleksandra Groman,
Krzysztof Kuziak,
Joanna Zagrodzka,
Danuta Lasek,
Danuta Zapolska-Downar,
Piotr Wroczyński,
Renata Bilewicz,