Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryJ - Metallurgy, iron goods and goods of non-ferrous metals / Metalurgia, towary żelazne i nieżelazne

Title of invention
 Nanomultilayer coating with vanadium nitride for improving the durability of the forging die of brass
Invention discription
 The TiAlN/VN nanomultilayer coating is used to increase durability of forging dies for hot forming of non-ferrous alloys. The coating is characterized by high hardness, good adhesion to the substrate and high tribological resistance in high temperaturę. The TiAlN/VN nanomultilayer coating can be used in the machine and tool industries as a coating for production tools intended for hot forming of non ferrous alloys, particularly for hot forming dies.

Title of invention
 Powłoki nanowielowarstwowe z udziałem azotku wanadu (VN) przeznaczone do zwiększania trwałości matryc do kucia odkuwek mosiężnych
Invention discription
 Powłoka nanowielowarstowa (TiAlN/VN) jest dedykowana do zwiększenia trwałości matryc do obróbki plastycznej na gorąco stopów metali nieżelaznych. Zaprojektowana powłoka charakteryzuje się dużą twardością, dobrą adhezją do podłoża oraz dobrą odpornością tribologiczną w podwyższonych temperaturach. Powłoka nanowielowarstowa TiAlN/VN może być wykorzystywana w przemyśle maszynowym i narzędziowym do pokrywania narzędzi produkcyjnych do obróbki stopów metali nieżelaznych, w szczególności matryc przeznaczonych do obróbki plastycznej na gorąco.
Patent
Patent Application
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute
Polish:Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Jerzy Smolik,
Adam Mazurkiewicz,
Zbigniew Słomka,
Jan Bujak,
Joanna Kacprzyńska-Gołacka,