Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryN - Medicine and biotechnology / Medycyna i biotechnologia

Title of invention
 Novel solution for shielding of ultrasonic waves in phacoemulsification surgery
Invention discription
 This solution is focused on preparation of flexible polymer which can be inserted into the anterior chamber of the eye. This polymer of special construction allows to screen ultrasonic waves used during phacoemulsification surgery.

Title of invention
 Nowatorskie rozwiązanie technologiczne do ekranowania ultradźwięków podczas zabiegu fakoemulsyfikacji
Invention discription
 Prezentowane rozwiązanie skupia się na zaprojektowaniu specjalnej konstrukcji polimeru, który dzięki znacznej giętkości można umieścić i rozwinąć w przedniej komorze oka przed zabiegiem fakoemulsyfikacji. Dzięki wykorzystaniu poduszki powietrznej możliwe jest ekranowanie fal ultradźwiękowych, które są odpowiedzialne za degradację wewnętrznych warstw rogówki w trakcie wykonywania zabiegu chirurgicznego.
Patent
Patent Application
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Czestochowa University of Technology, Institute of Physics
Polish:Politechnika Częstochowska, Instytut Fizyki
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
M. Dośpiał,
A. Cywiński,
K. Dziliński,
M. Gacek,
M. Szota,
R. Matusiak,