Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryB - Industrial safety / Bezpieczeństwo pracy

Title of invention
 Laser system for automatic measurement of geometry of shaft lining and equipment.
Invention discription
 The system ensures automatic measurement of geometry and deformations of shaft elements being tested. It is provided with the units to control orientation in space and stability, and signal recording and processing unit. The solution is based on combining the 2D 360° laser scanner, and 360° camera with inertial unit (accelerometer, gyroscope, magnetometer), odometer, recorder with antenna and safety laser rangefinder. All the units, plus independent power supply are contained in one explosion-proof Ex p enclosure.

Title of invention
 Laserowy system automatycznego pomiaru geometrii obudowy i wyposażenia szybów.
Invention discription
 Jest to system pomiarowy zapewniający automatyczny pomiar geometrii i deformacji badanych elementów szybu. Wyposażony jest w kontrolę położenia, w tym orientacji przestrzennej i stabilności, oraz w system rejestracji i analizy danych. Rozwiązanie polega na zintegrowaniu w jednej hermetyzowanej obudowie skanera laserowego 2D 360° i kamery 360° z jednostką inercyjną (akcelerometr, żyroskop i magnetometr) i odometrem, z własnym zasilaniem, rejestratorem i anteną oraz laserowym dalmierzem bezpieczeństwa. Obudowa spełnia cechy obudowy urządzeń elektronicznych do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem z rodzajem budowy przeciwwybuchowej typu Ex p.
PatentUkład autonomicznego zasilania urządzenia pomiarowego w osłonie gazowej z nadciśnieniem, nr P. 4043
Patent Application
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Central Mining Institute
Polish:Główny Instytut Górnictwa
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Adam Szade,
Zbigniew Motyka,
Henryk Passia,
Wojciech Bochynek,
Tadeusz Smoła,
Mariusz Szot,
Adam Ramowski,