Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryN - Medicine and biotechnology / Medycyna i biotechnologia

Title of invention
 New biomedical materials based on naturally derived calcium phosphates and protein enriched polimer matrix
Invention discription
 In recent years, the development of composite biomaterials with expected biological, physicochemical and mechanical properties have been the subject of a very intensive research. The invention is a range of new composite biomaterials containing hydroxyapatite or tricalcium phosphate bioceramic material from natural origin and polimer matrix enriched with selected proteins intended to skeletal system reconstructions. The main objective of presented invention is unique combination of a specific polymer matrix with proteins and bioactive calcium phosphates characterized by bioactivity, biocompatibility, capacity to stimulating of bone tissue reconstruction, stability and flexibility.

Title of invention
 Nowe materiały biomedyczne zawierające fosforany wapnia pochodzenia naturalnego i matrycę polimerową wzbogaconą białkami
Invention discription
 Badania nad nowymi biomateriałami prowadzone są przez wiele ośrodków naukowych na świecie. Przedmiotem wynalazku jest szereg nowych biomateriałów kompozytowych przeznaczonych do rekonstrukcji układu szkieletowego, zawierających hydroksyapatyt lub fosforan triwapnia pochodzenia naturalnego oraz matrycę polimerową wzbogaconą o odpowiednio dobrane białka. Nadrzędnym celem prowadzonych badań było otrzymanie unikatowej kompozycji złożonej z matrycy polimerowej zawierającej białka oraz bioaktywnych fosforanów wapnia, dzięki czemu uzyskano materiał bioaktywny, biozgodny, stymulujący odbudowę tkanki kostnej, a przy tym niezwykle trwały i elastyczny.
Patent
Patent Application
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Cracow University of Technology
Polish:Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Agnieszka Sobczak-Kupiec,
Dagmara Malina,
Katarzyna Bialik-Wąs,
Klaudia Pluta,
Wioletta Florkiewicz,
Anna Drabczyk,
Bożena Tyliszczak,