Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryL - Chemical industry / Przemysł chemiczny

Title of invention
 The manufacture method of alkenyl succinimide-amides with controlled content of amide and imide groups
Invention discription
 The method of alkenylsuccinimido-amides preparation consists of the polyalkylenepolyamine acylation of the alkenylsuccinic anhydride having the molecular mass of 750 to 2500 Da, at the ratio of the reagents of 1.0-3.0 moles of the alkenylsuccinic anhydride to 1.0 mole of the polyalkylenepolyamine, while the acylation is carried out in a hydrocarbon solvent, for 2 to 5 hours, at elevated temperatures, under reduced pressure, in an atmosphere of nitrogen or other inert gas, in the presence of oxalic acid or acetic acid, or acetic anhydride as an imidization catalyst, removing post-reaction water, and after completion of the acylation, the mixture is subjected to a thermal conditioning process.

Title of invention
 Sposób wytwarzania alkenylobursztynoimido-amidów o kontrolowanej zawartości grup imidowych i amidowych
Invention discription
 Wytwarzanie alkenylobursztynoimido-amidów polega na acylowaniu polialkylenopoliaminy bezwodnikiem alkenylobursztynowym o masie cząsteczkowej od 750 do 2500 Daltonów, przy zachowaniu takiego stosunku reagentów, że na 1,0 mol polialkylenopoliaminy przypada od 1,0 do 3,0 moli bezwodnika alkenylobursztynowego, przy czym reakcję acylowania prowadzi się w rozpuszczalniku węglowodorowym, w czasie od 2 do 5 godzin, w podwyższonej temperaturze, pod zmniejszonym ciśnieniem, w atmosferze azotu lub innego gazu obojętnego, wobec kwasu szczawiowego lub kwasu octowego lub bezwodnika kwasu octowego jako katalizatora imidyzacji, odbierając wodę reakcyjną, poddaje się procesowi termicznego kondycjonowania.
Patent
Patent ApplicationP.413867
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Oil and Gas Institute - National Research Institute
Polish:INSTYTUT NAFTY I GAZU - Państwowy Instytut Badawczy
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Grażyna Żak,
Leszek Ziemiański,
Michał Wojtasik,
Celina Bujas,
Jarosław Markowski,
Wojciech Krasodomski,
Jarosław Wilamowski,
Magdalena Żółty,