Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryD - Building engineering, modernization, domestic science / Budownictwo i modernizacja mieszkań

Title of invention
 Innovative dry adhesive mortar for ceramic tiles
Invention discription
 The object of invention is dry adhesive mortar in particular for ceramic tiles containing Portland cement. A particular area of the invention usage after mixing with water is gluing floor and wall ceramic tiles with low water absorption and also natural stone tiles. The present adhesive mortar is characterized by good workability and physical properties which eliminate the occurrence of the disadvantages of known adhesive mortars. An advantage of the invention, is simple method of mortar preparation, suitable for gluing different types of tiles to the substrate, the usage of commonly accessible components and the possibility of gluing tiles using a thin layer of hydrated mortar.

Title of invention
 Innowacyjna sucha zaprawa klejowa do płytek ceramicznych
Invention discription
 Przedmiotem wynalazku jest sucha zaprawa klejowa zwłaszcza do płytek ceramicznych zawierająca cement portlandzki. Szczególnym obszarem wykorzystania wynalazku jest klejenie płytek ceramicznych ściennych i podłogowych o niskiej nasiąkliwości, a także płytek z kamienia naturalnego. Innowacyjna zaprawa klejowa charakteryzuje się dobrą urabialnością i właściwościami fizycznymi eliminującymi występowanie niedogodności stosowanych znanych zapraw klejowych. Zaletą wynalazku jest prosty sposób sporządzania zaprawy nadającej się do klejenia różnego rodzaju płytek do podłoża, użycie ogólnodostępnych komponentów oraz możliwość klejenia płytek przy zastosowaniu cienkiej warstwy uwodnionej.
Patent
Patent Application417020
Date of Patent Application28/04/2016

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Institute of Ceramics and Building Materials, Division of Glass and Building Materials in Krakow
Polish:Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Paweł Pichniarczyk,