Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryL - Chemical industry / Przemysł chemiczny

Title of invention
 Detergent-dispersant additive package for gasoline containing ethanol
Invention discription
 As active substance showing detergent-dispersant properties the Mannich base synthesized from formaldehyde and alkylphenol is applied, or a mixture of Mannich base and benzoxazine. The benzoxazine is synthesized by two steps reaction of formaldehyde and alkylphenol. As carrier oil is applied polyethylene or polypropylene glycol or ethoxylated or propoxylated alkylphenol, preferably from 40 to 60 mg KOH/g, obtained by alkylphenol oxyalkylation by ethylene or propylene oxide, or mixture of polyalkylene glycol and alkoxylated alkylphenol, at the mass ratio from 1:1 to 1:4 , preferably from 1:2 to 1:3.

Title of invention
 Pakiet dodatków o działaniu detergentowo-dyspergującym do benzyn silnikowych zawierających etanol
Invention discription
 Pakiet zawiera substancję aktywną o właściwościach detergentowo-dyspergujących, olej nośny i rozpuszczalnik organiczny. Jako substancję aktywną o właściwościach detergentowo-dyspergujących stosuje się zasadę Mannicha otrzymaną w reakcji formaldehydu z alkilofenolem, lub mieszanine zasady Mannicha i benzoksazyny, przy czym benzoksazyna otrzymana jest w dwustopniowej reakcji formaldehydu z alkilofenolem, natomiast jako olej nośny są stosowane: glikol polietylenowy lub polipropylenowy, propoksylowany alkilofenol lub mieszanina glikolu polialkenylowego i alkoksylowanego alkilofenolu w stosunku masowym od 1:1 do 1:4, korzystnie od 1:2 do 1:3.
Patent
Patent Application P.416235
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Oil and Gas Institute - National Research Institute
Polish:INSTYTUT NAFTY I GAZU - Państwowy Instytut Badawczy
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Grażyna Żak,
Zbigniew Stępień,
Jarosław Markowski,
Michał Wojtasik,
Leszek Ziemiański,
Wojciech Krasodomski,
Martynika Pałuchowska,
Celina Bujas,