Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryC - Mechanics and general engineering / Mechanika i inżynieria ogólna

Title of invention
 Robot manipulator arm equipped with specially designed ultra-lightweight planetary transmission system
Invention discription
 The high performance of the mechanism accompanies with lightweight construction made of modern structural materials e.g. nc Al alloy. Total mass of the initial robotic arm made of steel is 55.2 kg whereas the optimized construction mass made of lightweight structural material is 23.25 kg. The optimization and appropriate material selection made the whole construction robust, efficient and lightweight. These properties are of great importance as far as the space application are being concerned. The analysis showed that reaching comparative properties the constructions made of modern structural materials can be more than twice as lightweight as the traditional design. It highly influences the

Title of invention
 Ramię manipulatora z zaprojektowaną ultralekką przekładnią planetarną
Invention discription
 Wysokie właściwości użytkowe lekkich konstrukcji wykonanych z nowoczesnych materiałów strukturalnych na bazie nc-Al pozwalają na szeroką aplikacyjność w obszarze maszyn i urządzeń pracujących w przestrzeni kosmicznej. Całkowita masa ramienia manipulatora wykonanego ze stali wynosi 55,2 kg, natomiast zoptymalizowana konstrukcja wykonana ze lekkiego materiału konstrukcyjnego uzyskuje masę 23,25kg. Optymalizacja i selektywny dobór materiału na konstrukcje sprawia, że jest ona solidna, wydajna i lekka, co bezpośrednio wpłynie na jej aplikacyjność w przestrzeni kosmicznej. Analiza wykazała, że osiągnięcie zadawalających właściwości użytkowych lekkich nowoczesnych materiałów pozwala na zastąpi
PatentP.398270
Patent Application
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Lodz University of Technology
Polish:Politechnika Łódzka
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Łukasz Kaczmarek,
Mariusz Stegliński,
Witold Pawłowski,
František Lofaj,
Irina G. Irina G. ,
Anastazja N. Petrova,
Marek Klich,
Jakub Sikorski,
Hanna Radziszewska,