Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryN - Medicine and biotechnology / Medycyna i biotechnologia

Title of invention
 The thread for cleaning interdental crevices (dental floss)
Invention discription
 Known thread for cleaning interdental crevices are smooth with no lumps. They are not able to sweep away the residues in the interdental crevices. The aim of the invention is to change the shape of threads to allow thorough cleaning of interdental spaces. The aim is achieved by the addition of small pieces of flexible sponges woven into threads or glued to threads or bundled as a bundle. The thread for cleaning interdental crevices according to the invention is characterized in that has advantageously woven or knotted the small buds or small pieces of flexible sponges at intervals slightly larger than the width of the teeth.

Title of invention
 Nitka do czyszczenia szczelin międzyzębowych
Invention discription
 Znane nitki przeznaczone do czyszczenia szczelin międzyzębowych gładkie, bez zgrubień nie są w stanie wymieść pozostałości znajdujących się w szczelinach międzyzębowych. Celem wynalazku jest wprowadzenie zmian w kształcie nitki umożliwiających dokładne czyszczenie przestrzeni międzyzębowych. Cel ten osiągnięto poprzez wprowadzenie małych kawałków elastycznej gąbki wplecionej albo przyklejonej do nitki, ewentualnie wiązanych w postaci pęczka. Nitka do czyszczenia szczelin międzyzębowych według wynalazku charakteryzuje się tym, że ma korzystnie wplecione albo wklejone, albo wiązane w pęczkach małe kawałki elastycznej gąbki w odstępach nieznacznie większych od szerokości zębów.
Patenttak
Patent Applicationtak
Date of Patent Application09.09.2016

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Krzysztof Michalczyk
Polish:Krzysztof Michalczyk
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Krzysztof Michalczyk,