Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryK - Agriculture, horticulture, gardening and food industry / Rolnictwo, ogrodnictwa, przetwórstwo spożywcze

Title of invention
 The method of peat shredding according to the patent P-412 091
Invention discription
 The presented invention relates to a process for the preparation of milled peat in an installation consisting of a hammer mill, a pneumatic separator and a receptacle, which is a bag filter. Through the installation flow an air, which is aspirate by a industry vacuum cleaner. Dosed dried peat is ground in the mill and transported in an air flow to the separating column, where it is separated into heavy material (sand and agglomerated peat) and the fiber material retained on a grid above the column. The peat is collected in a bag filter.

Title of invention
 Sposób rozdrabniania torfu wg P-412 091
Invention discription
 Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania zmielonego torfu w instalacji składającej sie z młynka młotkowego, separatora pneumatycznego i odbieralnika w postaci filtra workowego. Przez instalacje przepływa powietrze zasysane przez odkurzacz przemysłowy. Dozowany wysuszony torf jest rozdrabniany w młynku i transportowany w strumieniu powietrza do kolumny separacyjnej gdzie jest rozdzielany na: materiał ciężki (piasek i zlepy torfu), oraz materiał włóknisty zatrzymywane na siatce w górze kolumny. Torf jest zbierany w filtrze workowym.
Patent
Patent ApplicationP-412 091
Date of Patent Application22.04.2015

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:UTP University of Science and Technology
Polish:Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Marek Domoradzki,
Joanna Szulc,
Weronika Dzikowska,
Wojciech Pocwiardowski,