Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryC - Mechanics and general engineering / Mechanika i inżynieria ogólna

Title of invention
 The method of dosage particulate material including seeds to the production installation using vibrating feeder according to patent P-412 107
Invention discription
 The solution for a vibrating screen dosing turn to be a tank dispenser with the calibrated outle, with is installed on the lid of the vibrating screen and it vibrate with the screen. The dispenser allows to dosage small amount of particulate material. The advantage of the dispenser is a simple construction and ease of dump adjustment by replacing a nozzle of the outlet.

Title of invention
 Sposób dozowania materiału ziarnistego w tym nasion do instalacji produkcyjnej za pomocą wibracyjnego dozownika wg P-412 107
Invention discription
 Rozwiązaniem dozowania do przesiewacza wibracyjnego, okazał się dozownik zbiornikowy z kalibrowanym otworem wsypowym zamontowany na pokrywie przesiewacza i drgający wraz z przesiewaczem. Dozownik pozwala na małe natężenia dozowania materiału ziarnistego. Zaletą dozownika jest proste rozwiązanie konstrukcji oraz łatwość regulacji wysypu, przez wymianę dyszy wysypowej.
Patent
Patent ApplicationP-412 107
Date of Patent Application23.04.2015

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:UTP University of Science and Technology
Polish:Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Marek Domoradzki,
Wojciech Poćwiardowski,
Damian Żórawski,
Joanna Szulc,