Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryB - Industrial safety / Bezpieczeństwo pracy

Title of invention
 Mine shafts: improving security and new tools for evaluation of risks - special sound SIS-1
Invention discription
 Realizing the schedule of research tasks at MISSTER Project the special sound (SIS-1) has been elaborated at the Central Mining Institute. This sound allows conducting remotely the inspection of mine shaft lining. The sound enables to register the high definition image of the whole shaft lining girth. SIS-1 device also allows measuring the depth of lining damages thanks to embeded laser mekometers. SIS-1 sound fulfills the requirements of ATEX Directive regarding usage at explosion endangered spaces.

Title of invention
 Poprawa bezpieczeństwa szybów kopalnianych i nowe narzędzia do oceny ryzyka - specjalna sonda SIS-1
Invention discription
 Realizując przyjęty harmonogram zadań badawczych w projekcie „MISSTER”, opracowano w Głównym Instytucie Górnictwa specjalną sondę badawczą (SIS-1), pozwalającą na zdalne prowadzenie inspekcji obudowy szybów górniczych. Sonda umożliwia rejestrację wysokiej jakości obrazu obudowy szybu na całym jej obwodzie. Urządzenie SIS-1 pozwala także na pomiar głębokości ubytków obudowy za pomocą wbudowanych odległościomierzy laserowych. Sonda SIS-1 spełnia wymagania dyrektywy ATEX odnośnie stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, co potwierdzone jest odpowiednim certyfikatem.
Patent
Patent Application
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Central Mining Institute
Polish:Główny Instytut Górnictwa
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Stanisław Prusek,
Mariusz Szot,
Sławomir Bock,
Jan Szymała,