Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryP - Office equipment / Wyposażenie biur

Title of invention
 Floating chair
Invention discription
 An office armchair with a sliding base which allows for a perfectly smooth surface movement in any chosen direction (and not only in the direction that rollers are set to, as in conventional office chairs). The project was born of concern for people who spend a lot of time in a sitting position.

Title of invention
 Pływający fotel
Invention discription
 Fotel biurowy o przesuwnej podstawie, która umożliwia całkowicie płynne poruszanie się po powierzchni w dowolnym kierunku (a nie tylko w kierunku ustawienia rolek, jak to jest w tradycyjnych fotelach biurowych). Projekt powstał z myślą o ludziach spędzających wiele czasu w pozycji siedzącej.
Patent
Patent Applicationfotel
Date of Patent Application2015-12-16

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Stefan Migaszewski
Polish:Stefan Migaszewski
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Bogusława Janowska ,
Krzysztof Osiński ,
Stefan Migaszewski ,
Fryderyk Migaszewski ,