Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryT - Others / Inne

Title of invention
 The universal security system of mobile devices.
Invention discription
 The universal security system of mobile devices. The subject of invention is electronic assistance and safety system for the users of mobile sport, tourist and general use equipment. It works with the use of induction loop, radio transmitter and receiver or additionally: GSM locator, distance sensors and radiation sensors. It works by signalling of threats detection when the contractual security area is crossed. The area can be represented by: traffic water bodies and waterholes ground unevenness unwanted and dangerous places

Title of invention
 Uniwersalny system bezpieczeństwa urządzeń mobilnych.
Invention discription
 Uniwersalny system bezpieczeństwa urządzeń mobilnych. Przedmiotem wynalazku jest elektroniczny system wspomagania bezpieczeństwa użytkowników mobilnego sprzętu sportowego, turystycznego i ogólnego stosowania. Pracuje on przy wykorzystaniu pętli indukcyjnej, nadajnika i odbiornika radiowego lub: lokalizatora GSM, czujników odległości, czujników promieniowania. Jego działanie polega na sygnalizowaniu wykrycia zagrożenia gdy wcześniej zostanie przekroczona umowna strefa bezpieczeństwa. Może nią być : ruch drogowy zbiorniki wodne i oczka wodne nierówności terenu miejsca niepożądane i niebezpieczne
Patent
Patent Application
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Secondary School in Połaniec
Polish:Publczne Gimnazjum nr 1 im.Królowej Jadwigi w Połańcu
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Arkadiusz Pawlak,
Artur Cecelon,
Sebastian Fiutko,
Sebastian Papaj,
Daniel Wic,
Krzysztof Wójcik,