Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryI - Car industry, transportation means, road safety / Przemysł samochodowy, transport i bezpieczeństwo w drodze

Title of invention
 Kropelka 2.0
Invention discription
 Kropelka 2.0 is a one-person, three-wheeled vehicle with drag coefficient 23 times lower than modern passenger cars. Due to dedicated engine and innovative construction it achieves up to 1000 km per 1 liter of fuel. Carbon fibre body weights approximately 4 kg. During computationel fluid dynamics simulations over 150 models were tested in order to achieve the final shape. The engine of Kropelka, KR-1, has been designed by SAVA members and is powered by ethanol. Modular construction allows us to optimize combustion and push its performance to the limit. In order to ensure optimal performance of the engine in various conditions, vehicle is equipped with two-speed gearbox.

Title of invention
 Kropelka 2.0
Invention discription
 Kropelka 2.0 to trójkołowy, jednoosobowy pojazd wyróżniający się 23-krotnie niższym oporem aerodynamicznym w porównaniu z samochodami osobowymi. Innowacyjna konstrukcja i jedyny w swoim rodzaju silnik dają możliwość osiągania wyników powyżej 1000 km na 1 litrze paliwa. Wykonane z włókna węglowego samonośne nadwozie łączy w sobie wysoką wytrzymałość i bezpieczeństwo z niską masą, która wynosi ok. 4 kg.Kształt został wybrany spośród 150 testowanych modeli i został zoptymalizowany pod kątem minimalnych oporów powietrza. Jednostka napędowa KR-1 została zaprojektowana przez członków SKAP. Dzięki modułowej budowie można go testować w różnych konfiguracjach, co zwiększa możliwości optymalizacji procesu spalania i osiągania wyników na najwyższym poziomie. Używanym paliwem jest etanol.Pojazd wyposażony jest w dwubiegową skrzynię biegów.
Patent
Patent Application
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:The Student's Association of Vehicle Aerodynamics (SAVA)
Polish:Studenckie Koło Aerodynamiki Pojazdów (SKAP)
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Członkowie Studenckiego Koła Aerodynamiki Pojazdów ,