Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryK - Agriculture, horticulture, gardening and food industry / Rolnictwo, ogrodnictwa, przetwórstwo spożywcze

Title of invention
 Innovation technology for the production of functional canned sprats
Invention discription
 The innovative technology of canning sprats facilitates the maximum retention of nutrients and other healthy ingredients of the fish, including n-3 polyunsaturated fatty acids and vitamins A, D3 and E. The new process also significantly reduces the volume of production and other waste products from the canning process. The available ranges of canned Baltic sprats form functional food due to the guaranteed content of 2.33 to 2.41 grams of n-3 PFAs per 180 g net can. The innovative canning technology is patent-protected (Polish Patent no. 214968). It has been recognised by the Polish Ministry of Agriculture and Rural Development with an award for its developers.

Title of invention
 Innowacyjna technologia wytwarzania funkcjonalnych konserw ze szprotów bałtyckich
Invention discription
 Innowacyjna technologia wytwarzania konserw ze szprotów umożliwia maksymalne wykorzystanie składników odżywczych i zdrowotnych zawartych w surowcu, w tym n-3 wielonienasyconych kwasów tłuszczowych oraz witamin A, D3 i E, oraz zapewnia znaczną redukcję ilości odpadów i ścieków poprodukcyjnych powstających w procesie ich wytwarzania. Wyprodukowane modelowe asortymenty konserw ze szprotów bałtyckich o cechach żywności funkcjonalnej ze względu na gwarantowaną zawartość n-3 WNKT, zawierają od 2,33 do 2,41g n-3 WNKT w konserwach o masie netto 180 g. Autorzy innowacyjnej technologii otrzymali nagrodę MRiRW.
Patentpatent nr 214968
Patent Application
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:National Marine Fisheries Research Institute
Polish:Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Wiktor Kolodziejski,
Bogusław Pawlikowski,