Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryI - Car industry, transportation means, road safety / Przemysł samochodowy, transport i bezpieczeństwo w drodze

Title of invention
 Method and device for short take-off and landing of aircraft, especially for the gyrocopter
Invention discription
 The subject of the invention is a new generation of the aircraft which combines the features of gyroplanes and multirotors. The classical gyrocopter propulsion system consists of an internal combustion engine which is supported by an additional multirotor electric drive. This propulsion system has been used mainly to provide the safe and correct management of power required for flight. Multirotors are becoming more easily available; however, this type of aircraft has a relatively high energy consumption during flight compared to hovering. Multirotor propulsion system developed can take off or land vertically or with any other angle in relation to the ground is reached. As soon as the required flight speed under the influence of airflow through the autorotational rotor, it starts produce lift. The fast increased lift of the main rotor allows us to reduce the power of additional rotors until they are completely turned off. The flight with appropriate cruising speed is in autorotation.

Title of invention
 Sposób i urządzenie do skróconego startu i lądowania statku powietrznego, zwłaszcza wiatrakowca
Invention discription
 Urządzenie będące przedmiotem wynalazku jest to nowej generacji statek powietrzny łączący w sobie cechy wiatrakowców jak i wielowirnikowców. Klasyczny układ napędowy wiatrakowca składający się z silnika spalinowego, jest wspomagany dodatkowym wielowirnikowym napędem elektrycznym. Napęd ten został zastosowany głównie ze względu na bezpieczeństwo lotu oraz prawidłowe zagospodarowanie mocy potrzebnej do lotu. Same wielowirnikowe statki powietrzne, są coraz łatwiej dostępne jednak charakteryzują się stosunkowo wysokim zużyciem energii podczas lotu w odniesieniu do zawisu. Wielowirnikowy napęd opracowanego statku powietrznego pozwala na pionowy start bądź start pod dowolnym kątem od podłoża. Po osiągnięciu wymaganej prędkości postępowej pod wpływem przepływającego powietrza autorotacyjny wirnik nośny zaczyna wytwarzać siłę nośną. Intensywnie zwiększająca się siła nośna wirnika głównego pozwala na zmniejszenie mocy rotorów dodatkowego napędu wielowirnikowego.
Patent
Patent ApplicationP. 407868 oraz P. 407867
Date of Patent Application11 kwietnia 2014 r.

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Lublin University of Technology
Polish:Politechnika Lubelska
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Zbigniew Czyż,
Mirosław Wendeker,
Konrad Pietrykowski,