Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryL - Chemical industry / Przemysł chemiczny

Title of invention
 The preparation of derivative of 3,4-dihydroxyphenyl lactic acid for rosmarinic acid synthesis.
Invention discription
 Rosmarinic acid belongs to a group of the phenolic acids, and it was first isolated from rosemary. Based on the literature data a new method of the synthesis of the racemic rosmarinic acid was developed. Use of appropriate protecting groups afforded a proper key intermediate: 3,4-dihydroxyphenyl lactic acid derivative. Optimized coupling procedure and protecting group removal under mild condition leads to the rosmarinic acid with chemical purity above 96%. The synthetic (+/-) rosmarinic acid seems to be a suitable component of the cosmetics or food supplements due to its various biological properties.

Title of invention
 Sposób wytwarzania pochodnej kwasu 3,4-dihydroksyfenylomlekowego do zastosowania w syntezie kwasu rozmarynowego.
Invention discription
 Kwas rozmarynowy należy do grupy kwasów fenolowych i po raz pierwszy został wyodrębniony z liści rozmarynu lekarskiego. W oparciu o dane literaturowe, opracowano nową metodę syntezy racemicznego kwasu rozmarynowego. Dobierając odpowiednie grupy ochronne otrzymano odpowiedni kluczowy półprodukt: pochodną kwasu 3,4-dihydroksyfenylomlekowego. Wyselekcjonowana metoda sprzęgania jak również łagodne warunki usuwania grup ochronnych pozwoliły otrzymać kwas rozmarynowy o czystości chemicznej powyżej 96%. Syntetyczny kwas (+/-) rozmarynowy w przyszłości może stanowić, ze względu na swoje liczne właściwości biologiczne istotny składnik kosmetyków, czy suplementów diety.
Patent
Patent ApplicationP.416544
Date of Patent Application18.03.2016

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Pharmaceutical Research Institute
Polish:Instytut Farmaceutyczny
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Katarzyna Sidoryk,
Olga Michalak,
Marcin Cybulski,
Katarzyna Mróz,
Agnieszka Burzyńska-Prajzner,