Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryL - Chemical industry / Przemysł chemiczny

Title of invention
 Innovative, low-dusting silica aerogels for high-tech applications
Invention discription
 Aerogels thanks to their extraordinary structure and properties meet the requirements of the insulating applications. The main disadvantages of typical silica aerogel are as follows: - low mechanical properties resulting in irritating dust formation which is hazardous to health. - the high cost of these materials due to supercritical drying conditions. The main advantages of the technology developed in ICRI are following: - very low dust formation - very good mechanical properties of hybrid aerogels - drying of aerogels without using supercritical conditions, - significantly decreased cost of hybrid aerogels as compared to traditional silica aerogels. The developed technology allows to obtain powdered or block aerogels suitable for insulating composite materials manufacturing for a wide range of high-tech applications.

Title of invention
 Innowacyjne aerożele krzemionkowe o małej pylistości do zastosowań high-tech
Invention discription
 Aerożele dzięki swej unikalnej strukturze i właściwościom spełniają wysokie wymagania stawiane nowoczesnym materiałom izolacyjnym. Podstawowymi wadami typowych aerożeli krzemionkowych są; - niska wytrzymałość mechaniczna powodująca m.in. uciążliwe i groźne dla zdrowia pylenie, - wysokie koszty tych materiałów spowodowane suszeniem w warunkach nadkrytycznych. Główne zalety opracowanej w IChP technologii są następujące: - znaczne ograniczenie uciążliwego i groźnego dla zdrowia pylenia, - bardzo dobre właściwości mechaniczne aerożeli, - suszenie aerożeli bez stosowania warunków nadkrytycznych, - znacznie obniżone koszty aerożeli w porównaniu z typowymi aerożelami krzemionkowymi. Opracowana technologia umożliwia otrzymywanie aerożeli w postaci proszków i bloków odpowiednich do wytworzenia materiałów kompozytowych i izolacyjnych do zastosowań high-tech.
Patent
Patent ApplicationP-414 453
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Industrial Chemistry Research Institute
Polish:Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Maria Zielecka,
Katarzyna Suwała,
Magdalena Wenda,
Marek Panasiuk,
Elżbieta Bujnowska,
Krystyna Cyruchin,