Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryI - Car industry, transportation means, road safety / Przemysł samochodowy, transport i bezpieczeństwo w drodze

Title of invention
  STREFA BEZPIECZNEJ PRĘDKOŚCI
Invention discription
 Bardzo często, kierowcy jeżdżą ze zbyt dużą prędkością. Nie pomaga ustawienie odpowiednich znaków ostrzegawczych i ograniczających prędkość. Jest to bardzo niebezpieczne, zagraża innym uczestnikom ruchu drogowego. Ma to szczególne znaczenie w terenie zabudowanym, w okolicach szkół, w miejscach szczególnie niebezpiecznych tzw, „ czarnych punktach". Potrzebne jest rozwiązanie, które spowoduje bezwzględne ograniczenie prędkości wszystkich pojazdów, na danym odcinku drogi. Do wprowadzenia tego rozwiązania można wykorzystać technologię DSRC ((Dedicated Short Rangę Communication - dedykowana komunikacja krótkiego zasięgu), która wykorzystuje łączność mikrofalową. Każdy pojazd musiałby być wyposażony w urządzenie komunikujące się z urządzeniem umieszczonym przy wjeździe do strefy bezpiecznej prędkości, którego sygnał automatycznie blokowałby maks. prędkość tego pojazdu. Przed wjazdem do strefy bezpiecznej prędkości znajduje się bramka, na której umieszczona jest antena. Drogą radiową - mikro

Title of invention
 -
Invention discription
 -
Patent
Patent Application
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Stępkowskiego w Tarczynie
Polish:-
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Karolina Olczak,