Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryN - Medicine and biotechnology / Medycyna i biotechnologia

Title of invention
 Strażnik zdrowia i dobrego samopoczucia
Invention discription
 Projekt jest innowacyjnym sposobem interakcji z nowoczesną technologią. Jest to poręczne bezprzewodowe urządzenie zapewniające kombinację różnych komend i godzin edytowanych dźwiękiem, przypominających o konieczności pobrania leków, spacerze, przygotowaniu się do szkoły i innych ważnych czynnościach czekających na wykonanie w określonym czasie. W realizacji projektu opisano przygotowanie plików dźwiękowych, nagrywanie komunikatów głosowych, obróbkę dźwięków, usuwanie szumu, zapisywanie - eksportowanie plików i wybieranie lokalizacji docelowej, nagranie komunikatów głosem żeńskim i męskim. Projekt może wykorzystać każdy, kto ma problemy z pamięcią.

Title of invention
 -
Invention discription
 -
Patent
Patent Application
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nisku
Polish:-
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Katarzyna Chrapko,
Jakub Porcja,