Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryB - Industrial safety / Bezpieczeństwo pracy

Title of invention
 PIONOZWIAD UAV JAKO POMOCNIK RATOWNIKA GÓRSKIEGO
Invention discription
 Pomysł na stworzenie produktu, przyszedł podczas przeglądania relacji z wypraw ratunkowych. Wzorując się na jednostkach latających używanych w Polskiej armii powstał projekt bezzałogowego statku powietrznego, stworzonego w celu poszukiwania i ratowania osób zaginionych w górach.Statek latający opisany w tym projekcie z założenia miał być pionowzłotem z możliwością przejścia do lotu poziomego i odbywania długotrwałych misji rozpoznawczych lub poszukiwawczych. Miał on mieć funkcje lotu autonomicznego, przy wykorzystaniu systemu GPS/GLONASS. Podobne „drony" wykorzystywane są militarnie, ale są to technologie drogie i bardzo skomplikowane. Wykorzystywane są do zwiadu i czasami podwiesza się pod nie rakietę lub ładunek wybuchowy. Dlatego zamiast obciążać je bronią można wyposażyć je na przykład kamerę termowizyjną. Eksploatacja produktu powinna podnieść efektowność akcji ratunkowych, ponieważ ratownictwo górskie nie będzie musiało wysyłać ludzi na długie i wyczerpujące akcje poszukiwawcze, a przez to ratownicy będą mogli zająć ratowaniem już zlokalizowanych osób. Środowisko przyrodnicze nie powinno ucierpieć, ponieważ samolot po starcie, aż do lądowania nie styka się z podłożem. Projekt ma kilka niedoskonałości. Między innymi to, że czujnik ultradźwiękowe mogą nie poradzić sobie z pomiarem na większych wysokościach, więc w dalszej pracy mógłby go zastąpić dalmierz laserowy, oraz to, że można zastosować inną jednostkę centralną. Główne grupy społeczne do których mógł by być skierowany ten projekt to głównie wszelkiego rodzaju instytucje zajmujące się poszukiwaniem ludzi, ale też na przykład leśnictwo . Zastosowań -……dającej platformy jest wiele.,

Title of invention
 -
Invention discription
 -
Patent
Patent Application
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:I Publiczne Gimnazjum Sióstr Pijarek im. Św. Józefa Kalasancjusza
Polish:-
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Dominik Czupidło,