Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryI - Car industry, transportation means, road safety / Przemysł samochodowy, transport i bezpieczeństwo w drodze

Title of invention
 Odśnieżarka X-TOPIX usuwająca śnieg poprzez zmianę stanu skupienia
Invention discription
 Projekt jest nowoczesną odśnieżarką, usuwającą całkowicie zagarnięty śnieg, wręcz unicestwiając go. Obecne odśnieżarki do walki ze śniegiem wykorzystują sól sypiąc ją powodują korozję pojazdów, uszkadzają nawierzchnię dróg, roślinność, drzewa na poboczach przyczyniając się do niszczenia otaczającej nas przyrody. Odśnieżarka X-TOPIX zamiast rozgarniać śnieg na zewnątrz zasysa go do środka tak jak odkurzacz. Następnie śnieg jest przetransportowany do komory w której następuje jego topnienie. Powstała woda przedostaje się do kolejnej komory gdzie jest odparowana. Para wodna wydostaje się na zewnątrz przez specjalne kominy. Tak w skrócie można przedstawić działanie odśnieżarki. Dzięki X-TOPIX Twoje miasto zyska: • odśnieżone i czyste drogi • zminimalizowanie wypadków drogowych • darmową inhalację solankową dla mieszkańców.

Title of invention
 -
Invention discription
 -
Patent
Patent Application
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ludwika Jerzego Kerna w Jastrzębiu Zdroju
Polish:-
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Mateusz Lerke,
Mateusz Kozłowski,