Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryF - Electronic and IT / Elektronika i informatyka

Title of invention
 PROJEKT NOWOCZESNEJ KULI ŁOKCIOWEJ
Invention discription
 Celem projektu jest pomoc osobom starszym, które mają problem ze wzrokiem. Kulę zaprojektowano oraz wykonano jako prototyp, by ułatwić im poruszanie się. Głównym czujnikiem jest „wykrywacz" przeszkód na drodze niepełnosprawnego - czujnik ultradźwiękowy. Cele dodatkowe, to wynikające z możliwości łatwego rozszerzania obszaru zastosowania układów programowalnych - zastosowanie różnych czujników zwiększających bezpieczeństwo i komfort osób niepełnosprawnych (np. czujnik gazu, czujnik natężenia oświetlenia oraz inne - w miarę potrzeby). Idea działania urządzenia opiera się na przetwarzaniu informacji z dwóch czujników: czujnika ultradźwiękowego HC-SR04 oraz czujnika tlenku węgla i łatwopalnych gazów MQ-9.

Title of invention
 -
Invention discription
 -
Patent
Patent Application
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach
Polish:-
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Paweł Bohdanowicz,
Radosław Oramus,
Patryk Strzałecki,