Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryF - Electronic and IT / Elektronika i informatyka

Title of invention
 The system “EduSpec” supporting education of people with disabilities
Invention discription
 EduSpec system is an innovative educational platform that uses the technology of html 5.0, CSS, and JavaScript. The platform was built on an innovative engine designed by students. It was constructed for pupils and students, including those with disabilities and with different dysfunctions. The main elements of the platform will be content with the scope of science and early childhood education. They will comprise: computer animation, interactive educational films, documentaries and educational games and books for school education. An additional element of the platform will be "SÓWKA" for all people with communication disorders, in particular for children with autism, Down syndrome, Asperger's, of alalia, aphasia, with reduced intellectual capacity, with delayed speech development. Another part of the platform will be the application "Notes" which is a network system for the exchange of notes created for children absent from school. It consists of a program that allows you to add information to the database and the website, through which students have access to the resources of the class. The last element of the platform will be a computer system "Wentox", which may assist the process of teaching in a school, college or all sorts of courses by generating text from any subject, department or a selected topic.

Title of invention
 System EduSpec wspierający naukę osób z różnymi dysfunkcjami
Invention discription
 System EduSpec to innowacyjna platforma edukacyjna, w której zastosowano technologię ( html 5.0, CSS i JavaScript). Zbudowana na innowacyjnym silniku zaprojektowanym przez uczniów. Została skonstruowana dla uczniów i studentów, w tym również niepełnosprawnych oraz z różnymi dysfunkcjami. Głównymi elementami platformy będą treści z zakresu nauk ścisłych oraz edukacji wczesnoszkolnej. W ich skład wejdą: animacje komputerowe, interaktywne filmy dydaktyczne, reportaże i gry edukacyjne oraz książki do edukacji wewnątrzszkolnej. Dodatkowym elementem platformy EduSpec będzie program „SÓWKA” przeznaczony dla wszystkich osób z zaburzeniami komunikacji językowej, w szczególności dla dzieci z: autyzmem, Zespołem Downa, zespołem Aspergera, z alalią, z afazją, z obniżoną sprawnością intelektualną, z opóźnionym rozwojem mowy. Kolejną częścią platformy będzie aplikacja „4Notes” czyli sieciowy system wymiany notatek, stworzony z myślą o uczniach nieobecnych w szkole. Składa się na niego program umożliwiający dodawanie informacji do bazy danych oraz strona internetowa, poprzez którą uczniowie mają dostęp do zasobów danej klasy. Ostatnim elementem platformy będzie systemem komputerowy „Wentox”, który może wspomagać proces dydaktyczny w szkole, na studiach lub różnego rodzaju kursach poprzez wygenerowanie testu z dowolnego przedmiotu, działu czy wybranego zagadnienia.
Patent
Patent Application
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:The King John III Sobieski Secondary School No 6 in Jastrzebie-Zdroj
Polish:Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Arkadiusz Chodór,
Olgierd Kowaliszyn,
Marcin Wróblewski,
Szymon Wojakowski,
Krzysztof Olszok,
Franciszek Jaskulski,
Patryk Loter,
Patyrycja Zagajewska,
Łukasz Pawłowski,
Zofia Stawowy,
Daria Kostka,
Sandra Makles,
Grzegorz Mrózek,
Rafał Szchmidt,
Kamil Bączkiewicz,
Korneliusz Buczkowski,
Martyna Nieszporek,
Paulina Gatner,
Wiktoria Bandura,
Aleksandra Waltar,
Mateusz Pacan,
Jarosław Herman,