Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryK - Agriculture, horticulture, gardening and food industry / Rolnictwo, ogrodnictwa, przetwórstwo spożywcze

Title of invention
 Bucior
Invention discription
 It is a two-function device for removing weeds and steam washing floors. The device eliminates user's contact with herbicides while easily killing unwanted plants. Working with the device begins with placing the container with water or herbicide (depending on the mode). After plugging in, the pump starts sucking the water or herbicide from the container into the three-way gate valve controlled by a lever. The liquid is either pumped into the nozzle set or into the coil heater to boil the water. The product is a user-friendly device which offers peace of mind and eliminates the risk of skin and eyes irritation. As the first on the market, this unit offers two different functions in one item.

Title of invention
 Bucior parowy
Invention discription
 Jest to urządzenie dwufunkcyjne do usuwania chwastów i parowego mycia podłóg. Eliminuje ono kontakt użytkownika z herbicydami jednocześnie umożliwiając mu łatwe usuwanie chwastów. Praca z urządzeniem rozpoczyna się od umieszczenia wewnątrz obudowy zbiornika z wodą lub herbicydem (w zależności od trybu). Po włączeniu urządzenia, pompka zasysa wodę lub herbicyd ze zbiornika, kierując ciecz do zaworu trójdrożnego, sterowanego za pomocą ręcznej dźwigni. Ciecz kierowana jest do zespołu dysz rozpylających herbicyd lub do grzałki, która podgrzewa wodę do temperatury wrzenia. Urządzenie jest przyjazne dla użytkownika, i co najważniejsze, eliminuje ono ryzyko uszkodzenia skóry i oczu.
PatentPL 68 394 Y1
Patent Application
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Independent inventor
Polish:Indywidualny wynalazca
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Bartosz Walentyn,