Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryD - Building engineering, modernization, domestic science / Budownictwo i modernizacja mieszkań

Title of invention
 Wallpapering frame
Invention discription
 The implement facilitates the work of preparation a wallpaper and process of imposing it. The device goes this way: the first step is to attach the attachment with a wallpaper to the upper part of the frame. The next step is to unroll the wallpaper until the bottom bracket. The wallpaper is fixed to the brackets by springs. After cutting the wallpaper, detach the attachment and place a roller with built-in reservoir of the glue on the shoulders of the frame. Next move this roller along the arms of the frame. It causes spreading the glue to the wallpaper. Then remove the roller. The last phase of the work is to raise the frame to vertical position and press the wallpaper to the wall.

Title of invention
 Rama do tapetowania
Invention discription
 Jest to przyrząd usprawniający proces przygotowania i nakładania pasków tapety na ścianę. Przyrząd działa w ten sposób: do górnej części ramy dołącza się przystawkę z rolką tapety. Następnie rozwija się tapetę wzdłuż ramion ramy aż do dolnego wspornika. Tapeta jest przyczepiana do poprzeczek ramy za pomocą sprężyn. Po przycięciu tapety należy odłączyć przystawkę i umieścić na ramionach ramy wałek z wbudowanym zbiornikiem kleju. Następnie trzeba przesuwać ten wałek wzdłuż ramion ramy celem nałożenia kleju na tapetę. Potem należy zdjąć wałek z ramy. Ostatni etap pracy to podniesienie ramy do pozycji pionowej i ręczne dociśnięcie tapety do ściany.
Patent
Patent ApplicationW.122399
Date of Patent Application20.09.2013

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Independent inventor
Polish:Indywidualny wynalazca
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Bartosz Walentyn,