Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryK - Agriculture, horticulture, gardening and food industry / Rolnictwo, ogrodnictwa, przetwórstwo spożywcze

Title of invention
 Leaf collecting and shredding deck
Invention discription
 It is a deck, which transforms a ride-on lawnmower into a ride-on leaf vacuum cleaner. In this deck there are two barbed shafts under the blades. The front shaft rotates in the direction of ride and the rear in the opposite direction. In order to better leaf collecting, the front shaft rotates faster than the rear. The purpose of the shafts is to collect leaves, which are then given to the blades. The blades shred the leaves and then suck them into a bag. The drive of the shafts is coupled to the drive of the blades and carried by two transmissions. Mounting the deck to the mower is the same as an usual deck. There is no need to use any additional elements or modify the mower.

Title of invention
 Agregat zbierająco-rozdrabniający liście
Invention discription
 Podłączany do traktorka agregat, służący do zbierania i rozdrabniania zalegających na trawnikach liści. Pod nożami umieszczone są dwa równoległe wałki kolczaste. Wałek przedni obraca się w kierunku zgodnym z kierunkiem jazdy, a tylny w przeciwnym do kierunku jazdy. W celu lepszego zbierania liści, wałek przedni obraca się szybciej niż tylny. Zadaniem wałków jest zbieranie liści, które następnie podawane są do noży. Noże te rozdrabniają i zasysają liście do worka. Napęd wałków sprzężony jest z napędem noży i realizowany poprzez przekładnię pasową oraz zębatą stożkową. Montaż agregatu do traktorka jest identyczny, jak zwykłego agregatu. Niczego nie trzeba dorabiać ani przerabiać w traktorku.
Patent
Patent ApplicationW.124439
Date of Patent Application01.10.2015

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Independent inventor
Polish:Indywidualny wynalazca
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Bartosz Walentyn,