Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryK - Agriculture, horticulture, gardening and food industry / Rolnictwo, ogrodnictwa, przetwórstwo spożywcze

Title of invention
 Multi-function gardening machine
Invention discription
 The device combines four functions, i.e. mowing, mechanical weeding, chemical weeding and spreading granular material (fertilizers, seeds, salt, sand). It is built on a body mounted on four wheels. In the front part of the body is located a tank for a liquid herbicide. This tank is connected with a pump, which is connected with the nozzles. These nozzles spray the herbicide on weeds. In the back part of the device is fixed a seeder, which serves for spreading granular material. To mow the grass is used a blade and to remove weeds mechanically is used a spider with four steel braided ropes. Both tools are fixed to the axle of the motor, which operates on two rotating speeds.

Title of invention
 Kombajn ogrodowy
Invention discription
 Jest to wielofunkcyjna maszyna do prac ogrodowych. Łączy ona w sobie cztery funkcje, tj. koszenia, mechanicznego usuwania chwastów, chemicznego usuwania chwastów oraz rozsiewania materiału sypkiego (nasiona, nawozy, sól, piasek). Zbudowana jest ona z korpusu osadzonego na czterech kołach. W przedniej części korpusu znajduje się zbiornik na płynny herbicyd, połączony z pompką, która z kolei połączona jest z dyszami. W tylnej części urządzenia znajduje się siewnik do rozsiewania materiału sypkiego. Do koszenia trawy służy nóż, a do mechanicznego usuwania chwastów krzyżak ze stalowymi linami plecionymi. Oba narzędzia montuje się na osi silnika, który pracuje na dwóch prędkościach obrotowych.
Patent
Patent ApplicationP.418693
Date of Patent Application14.09.2016

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Independent inventor
Polish:Indywidualny wynalazca
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Bartosz Walentyn,