Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryA - Ecology, Environmental protection / Ekologia, ochrona środowiska

Title of invention
 Pyrolka
Invention discription
 Characteristic for my idea's new garbage truck is that loaded waste is the subject to a pyrolytic gasification process on their way to the rubbish tip, to obtain a producer gas (which can be used as a fuel for the vehicle) and a pyrolytic coke as a by-product. Selling coke could be an additional source of income for sanitation department. Moreover, gasification of wastes reduces their mass and volume. The walls of the gasifier are made of materials resistant to high temperatures. Biomass gasification process is divided into several stages - drying, pyrolysis, combustion and reduction.

Title of invention
 Pirolka
Invention discription
 Jest to śmieciarka, która służy poddaniu śmieci procesowi zgazowania pirolitycznego w drodze na wysypisko celem otrzymania gazu generatorowego (może być on wykorzystany jako paliwo do napędu śmieciarki) oraz produktu ubocznego w postaci koksu pirolitycznego. Sprzedaż koksu mogłaby być dodatkowym źródłem dochodu dla przedsiębiorstwa komunalnego. Ponadto dzięki zgazowaniu odpadów komunalnych zmniejszy się ich masa i objętość. Proces zgazowania biomasy dzieli się na kilka etapów, tj. suszenie, piroliza, spalanie i redukcja.
Patent
Patent ApplicationW.122521
Date of Patent Application08.11.2013

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Independent inventor
Polish:Indywidualny wynalazca
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Bartosz Walentyn,