Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryF - Electronic and IT / Elektronika i informatyka

Title of invention
 " Lamlost – system that helps lost people find their destination“.
Invention discription
 "Iamlost" is an innovative computer system that is designed for people suffering from different kinds of diseases (Alzheimer's, Asperger's syndrome or autism ) that directly or indirectly cause the loss of their orientation outdoors. The system is also helpful for parents whose children got lost and can't safely come back home. This device would allow such children come back to their home stay. The „Iamlost” system was created in order to assist people with above mentioned impairments find their way back home. Each person using this application has got his guardian who, if necessary, gets information on his phone that the user of application is lost. An additional option of this program is to create a way back to the person who was lost. The system determines the way back to the place that was chosen by the guardian during the initial registration. Iamlost program also automatically searches for bus service from the nearest bus stops from which a lost person can go back home.

Title of invention
 "Lamlost"
Invention discription
 "Iamlost" to innowacyjny system komputerowy, który jest skierowany do osób cierpiących na różnego rodzaju choroby, które bezpośrednio lub pośrednio powodują zanik orientacji w terenie, między innymi alzheimer, zespół aspergera, autyzm. Pomocny jest również dla rodziców, których dzieci będą mogły w razie zagubienia się bezpiecznie wrócić do domu . System "Iamlost" został stworzony po to, aby pomagać takim osobom z udziałem ich opiekunów w odnajdywaniu drogi powrotnej. System przypisuje korzystającym z aplikacji swojego opiekuna, który w razie potrzeby dostaje informację o tym, że użytkownik się zagubił. Aplikacja przesyła obraz otoczenia wraz ze współrzędnymi osoby zagubionej, do przypisanego jej wcześniej opiekuna. Dodatkową możliwością programu jest tworzenie drogi powrotnej dla osoby, która się zagubiła. System ustala drogę powrotu do miejsca, które przy początkowej rejestracji, wybrała osoba sprawująca funkcję opiekuna. Program również automatycznie wyszukuje kursy autobusów z najbliższych przystanków, które pozwolą osobie zagubionej dotrzeć do celu.
Patent
Patent Application
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:The King John III Sobieski Secondary School No 6 in Jastrzebie-Zdroj and Practical Center in Jastrzebie-Zdroj
Polish:Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju i Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu-Zdroju
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Adrian Kuca,
Sandra Sitek,