Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryF - Electronic and IT / Elektronika i informatyka

Title of invention
 "The Smart Warden" - Smart helmet
Invention discription
 "The Smart Warden" - Smart helmet Dangerous and chaotic situations in which every false move may lead to a disaster, are an everyday issue in the work of a firefighter, soldier or policeman. It is important that the person who is in charge of the action is supplied with all the necessary information in real time. On the other hand a situation in which the commander is being overwhelmed with data is unwanted. The inventors student club “CONCEPT” is seeking a remedy for this problem, offering a solution, which has the name “The SMART Warden”. The offered solution is a combination of an electronic circuit consisting of various sensors and a minicomputer that is running SKW Concepts custom software. The electronic system collects sensor data about the tactical situation of the fireman, and next send them to the commanders panel. The sensors that are build into the helmet: -GPS module -Biomedical module - gives the commander essential information about the health condition of every fireman in the team. -Moduł Head Up Display - a type of human-machine interface that is best suited for this kind of application. Allows to inform the fireman about important issues without drawing his attention away from his current activity. -Thermographic Camera - allows the fireman to see better in smoky rooms and to see the temperature gradient on building walls. -Communication module - provides a wireless data connection There are helmets that are computerized to some degree on the market, for example they have a thermographic camera. However most of them are still in development stage. The available solutions are devices which are only able to slightly improve the effectiveness of a single fireman, but not the whole team. Advantages of the Smart Wardes System: -Big mobility - the system is Wszystkie systemy zwarte zostały w jednej konstrukcji -Modularity - allows to adopt the helmet to specific client needs. -Smaller overall weight -Adaptation - allows to adjust the system for a specific situation. -Turnkey solution - the system does not need any additional services. -Improved perception - increases the situational awareness of the fireman. SKW Concept offers a comprehensive solution, that will change the market of firefighter helmets. It connects health monitoring tools, team management tools and disaster recovery tools. It is an irreplaceable element of the future firefighter equipment. We are confident that this kind of systems will dominate the market, being a cost effective way of improving the effectiveness, safety and capabilities of fireman.

Title of invention
 "The Smart Warden" - Inteligentny hełm
Invention discription
 "The Smart Warden" - Inteligentny hełm Funkcjonariusze służb publicznych w swojej codziennej pracy spotykają się z wieloma niebezpiecznymi sytuacjami. Ich sprawność fizyczna i intelektualna wystawiana jest wystawiana na ciężką próbę. Zdolność postrzegania, obserwacji oraz komunikacji między poszczególnymi członkami zespołu odgrywa kluczową rolę dla powodzenia operacji. Z problemem tym zmagają się na co dzień nie tylko strażacy, lecz także żołnierze, policjanci oraz pozostałe służby mundurowe. Naprzeciw tym problemom staje Studenckie Koło Naukowe “CONCEPT”, oferując swoją wizję rozwiązania - projekt “The SMART Warden”. Proponowane rozwiązanie składa się się z układu elektronicznego, w postaci czujników oraz minikomputera z dedykowanym oprogramowaniem. Systemy elektroniczne hełmu zbierają dane na temat sytuacji taktycznej za pośrednictwem użytkownika, a następnie przesyłają je do panelu dowódcy. Jest to forma interfejsu, za pomocą którego realizowane jest sterowanie działaniami grupy operacyjnej. Czujniki występujące w systemie to: -Moduł GPS -Moduł biometryczny - przekazuje dowódcy niezbędne informacje na temat stanu zdrowia i zmęczenia każdego z członków oddziału. -Moduł Head Up Display - typ interfejsu człowiek-maszyna najlepiej nadającego się do kasku strażackiego. Pozwoli na podawanie na bieżąco strażakowi potrzebnych informacji bez odwracania jego uwagi od sytuacji. -Kamera termowizyjna - dzięki niej hełm pozwala widzieć w zadymionych pomieszczeniach i oglądać rozkład temperatury na ścianach. -Moduł komunikacyjny - odpowiada za bezprzewodową transmisję danych pomiędzy użytkownikami. Na rynku są dostępne, zazwyczaj jeszcze w fazie rozwojowej, hełmy strażackie cechujące się niewielkim stopniem skomputeryzowania, np. posiadające kamerę termowizyjną. Są to urządzenia które są w stanie jedynie w niewielkim stopniu usprawnić prace pojedynczego strażaka, ze względu na utrudnienie mobilności. Nasze rozwiązanie wyróżnia się: -Większa mobilnością - Wszystkie systemy zwarte zostały w jednej konstrukcji -Modularnością - pozwalając na dostosowanie hełmu do konkretnych potrzeb użytkownika -Mniejszym ciężarem użytkowym- przy zachowaniu zwiększonej percepcji użytkownika -Adaptacyjnością - pozwalając na dostosowanie się systemu do konkretnych sytuacji -Prosta obsługa - użytkowanie systemów nie wymaga dodatkowych czynności -Zwiększoną percepcją - pozwalając na lepszą orientacje w strefie zagrożenia. SKW Concept oferuje kompleksowe rozwiązanie, które odmieni rynek kasków strażackich. Platforma, która łączy w sobie narzędzia do monitoringu stanu zdrowia, zarządzania zespołem i ratowania strażaków w razie wypadku podczas akcji jest niezastąpionym elementem przyszłego wyposażenia służb mundurowych. Jesteśmy przekonani, że tego rodzaju systemy zdominują rynek, pozwalając niskim kosztem radykalnie zwię
Patent
Patent Application
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Student Research Circle Concept
Polish:Studenckie Koło Naukowe Concept
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Artur Anderwald,
Sebastian Dmytryk,
Mateusz Krain,
Mateusz Ptasiński,
Szymon Cytrowski,
Damian Żurawski,
Zuzanna Jaroszewska,