Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryE - Electricity and Power engineering / Elektryka i energetyka

Title of invention
 Hybrid Energy Conectors (HEC)
Invention discription
 The idea of the the invention is to transport (or the power of the receiver), electricity and gas or liquid. Transport of electricity takes place wirelessly, in a safe way - no sparking. The HEC can by used in application to power supply industrial robots, devices working in an atmosphere of aggressive or explosive required multi source supply, equipment in mines, integrated fast charging batteries electric and hybrid vehicles and many other. Number of patent application: P.405613, P.407036, P.407035

Title of invention
 Hybrydowe Złącze Energetyczne
Invention discription
 Ideą opracowanego wynalazku jest transport (lub zasilanie odbiornika) energii elektrycznej oraz paliwa gazowego lub ciekłego. Transport energii elektrycznej odbywa się bezprzewodowo, w sposób bezpieczny - bez iskrowy. Zastosowanie do zasilania robotów przemysłowych, urządzeń pracujących w atmosferze agresywnej lub wybuchowej, urządzeń transportowych w kopalniach, układy szybkiego ładowania baterii w pojazdach z napędem elektrycznym i wiele innych. Powiązane zgłoszenia patentowe: P.405613, P.407036, P.407035
Patent
Patent ApplicationP.405613, P.407036, P.407035
Date of Patent Application10.10.2013r. 31.01.2014r. 31.01.2014r.

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Electrotechnical Institute
Polish:Instytut Elektrotechniki
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Artur J. Moradewicz,
Rafał M. Miśkiewicz,