Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryC - Mechanics and general engineering / Mechanika i inżynieria ogólna

Title of invention
 Steering knuckle and one-sided hub setup of front steering wheel with one degree of freedom in three-track vehicle in 2+1 system
Invention discription
 ...

Title of invention
 Zespół zwrotnicy i piasty jednostronnej przedniego koła kierowanego o jednym stopniu swobody pojazdów trójśladowych w układzie 2+1
Invention discription
 Przedmiotem wynalazku jest zespół zwrotnicy i piasty jednostronnej przedniego koła kierowniczego o jednym stopniu swobody pojazdów trójśladowych w układzie 2+1, takich jak skutery, motocykle, rowery oraz pojazdy lekkie. W pojazdach trójkołowych w układzie 2+1 z przednią osią krętną znane są różne rozwiązania układów kierowniczych do kół kierowniczych w pionie. Najczęściej w układach kierowniczych tych pojazdów stosuje się zespoloną z piastą zwrotnicę z osią obrotu leżąca poza płaszczyzną symetrii koła. W klasycznym układzie kierowniczym zwrotnice przejmują obciążenie przyłożone do przednich kół oraz spełniają funkcję osi obrotu kół, obracając się wokół przegubów kulowych wahaczy lub sworzni w celu sterowania przednimi kołami. Zastosowanie zespołu zwrotnicy i piasty według wynalazku umożliwia znaczące zmniejszenie gabarytów zespołu piasty i zwrotnicy układach skrętnych pojazdów trójkołowych. Umożliwia uzyskanie poprawnej geometrii układu kół jezdnych zapewniającej możliwie niskie opory toczenia przy jeździe na wprost oraz po łuku, zachowując niezbędne właściwości trakcyjne oraz dynamiczne stabilizujące tor jazdy. Ponadto ogranicza ilość współpracujących elementów ruchomych. Porównując możliwości skrętne zespołu klasycznego i proponowanego, przy zachowaniu identycznego kąta koła kierowniczego pojazdu. Przedmiot wynalazku przedstawiono w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. Przedstawia zespół zwrotnicy i piasty w widoku z boku, zaś fig. 2 w przekroju wzdłużnym wzdłuż lini C-C na fig.1. Zespół zwrotnicy i piasty jednostronnej zawiera piastę, której ruchoma część zewnętrzna 1 w kształcie tulei, stanowiąca korpus piasty, jest ułożyskowana, za pomocą łożysk kulkowych 2 usytuowanych w jej podtoczeniach na jej nieruchomej wewnętrznej części 3. Na powierzchni zewnętrznej korpusu 1 piasty są osadzone, w otworach osadczych dwa kołnierze 4 z otworami do mocowania szprych, a nadto jest osadzona, także w otworach osadczych, za pomocą podkładki 5, tarcza hamulcowa 6. Część wewnętrzna 3 piasty stanowi w części, od strony tarczy hamulcowej 6, walec z osiowym otworem, natomiast w części od strony zwrotnicy7 stanowi tuleję. Na końcu części walcowej wewnętrznej części 3 piasty jest osadzony, w otworach osadczych, za pośrednictwem podkładki 8 zacisk hamulcowy 9 z uchwytem 10. Koniec ramienia 11 zwrotnicy 7 z przelotowym otworem jest ułożyskowany, za pomocą łożyska ślizgowego 12 na sworzniu 13 usytuowanym w płaszczyźnie symetrii koła, w części w kształcie tulei wewnętrznej części 3 piasty. Końce sworznia 12 są przymocowane do ścianek wewnętrznych tej tulei. Zwrotnica jest połączona z zespołem skrętnym drążków i popychaczy w układzie trapezowym. Cześć zewnętrzna 1 piasty obraca się wokół części wewnętrznej 3 piasty na łożyskach kulowych 2. Zespół piasty 1, 3 obraca się wr
Patent
Patent Application
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Jakub Salata
Mateusz Najbert
Szymon Madziara
Dr inz. Przemyslaw Kubiak
Polish:Jakub Sałata
Mateusz Najbert
Szymon Madziara
Dr inż. Przemysław Kubiak
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Jakub Sałata,
Mateusz Najbert,
Szymon Madziara,
Przemysław Kubiak,