Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryE - Electricity and Power engineering / Elektryka i energetyka

Title of invention
 High precision current source for special applications with 80 kW of output power
Invention discription
 High precision current source allows to supply electric energy receivers in special applications, where high precision of input reference signal and high stability of output current is required - up to 1000A of output current with stabilization level of 5x10^-5 A (50mA). Output parameters are stabilized in long term aspects despite dynamic changes of load reactance, ambient temperature and grid conditions. High precision current source was delivered to Joint Research Institute in Dubna, Russia, to supply magnet accelerator in particle physics research.

Title of invention
 Wysokoprecyzyjne źródło prądu do specjalnych zastosowań o mocy 80kW
Invention discription
 Wysokoprecyzyjne źródło prądu umożliwia zasilanie odbiorników energii elektrycznej w specjalnych zastosowaniach, w których wymagana jest wysoka precyzja zadawania i stabilizacji prądu wyjściowego - zadawanie prądu do 1000A, stabilizacja na poziomie 5x10^-5 A (50mA). Parametry wyjściowe stabilizowane są długookresowo niezależne zmian wartości reaktancji odbiornika, zmian temperatury otoczenia oraz warunków zasilania. Urządzenie zastosowano do zasilania akceleratora cząsteczek stałych w Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej (Rosja).
Patent
Patent Application
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Electrotechnical Institute
Polish:Instytut Elektrotechniki
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Ryszard Strzelecki,
Krzysztof Zymmer,
Marcin Parchomiuk,
Ireneusz Maścibrodzki,
Tomasz Sak,
Grzegorz Grochowski,