Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryE - Electricity and Power engineering / Elektryka i energetyka

Title of invention
 Stable and efficient new polymer solar cells
Invention discription
 During the past two decades, polymer solar cells (PSC) have been attracting increasing attention as an emerging and promising renewable energy source, and showing advantageous potential in low-cost manufacturing, flexible and easy roll-to-roll fabrication. In Electrotechnical Institute (IEL) we are wide investigated PSC addressed to increase value of efficiency (PCE) and stability. The basic topics include synthesis of new organic compounds, polymers and nanoparticles and fabrication of standard and inverted PSC with ZnO, perovskites or graphene. For PSC on the glass substrate PCE = 6.9% (Jsc = 18 mA/cm2), while on the flexible substrate PCE = 4.2% (1.5 ´ 2.0 cm) was received.

Title of invention
 Stabilne polimerowe ogniwa słoneczne o wysokiej sprawności
Invention discription
 Polimerowe ogniwa słoneczne (POS) są szeroko badane na świecie, jako obiecujące źródło odnawialnej energii posiadające unikalne właściwości. Lekkie, tanie, elastyczne i nadające się do produkowania metodą roll-to-roll mają duży potencjał na rynku zdominowanym przez sztywne ogniwa krzemowe i półprzewodnikowe. W IEL szczególną uwagę poświęca się nowatorskim rozwiązaniom konstrukcji POS zarówno na podłożu sztywnym jak i elastycznym, zawierających nowo otrzymane polimery oraz pochodne fulerenu czy tlenek grafenu. Konstruujemy także demonstratory POS. Dla POS wytworzonego na podłożu szklanym otrzymano sprawność 6,9% (Jsc = 18 mA/cm2) zaś na podłożu elastycznym 4,2% (dla powierzchni 1,5  2,0cm
Patent
Patent Application
Date of Patent Application

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Electrotechnical Institute
Polish:Instytut Elektrotechniki
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Agnieszka Iwan,
Bartosz Boharewicz,
Igor Tazbir,
Agnieszka Hreniak,