Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryC - Mechanics and general engineering / Mechanika i inżynieria ogólna

Title of invention
 The machine aggregated with agricultural tractor for reclamation of fields after cultivation of energy willow and fruit bushes
Invention discription
 The machine uses a special design grubber consisting of two grinding heads equipped with rotating rotors in the form of a cylindrical cylinder, working in the vertical plane, holding on the circuit symmetrically radially mounted cutters with reinforced construction and a shaft smoothing and crushing the soil for crumbling the snags of the energy willow and fruit bushes. The crumbling heads are pivotable relative to each other in the forward or reverse direction. The machine is equipped with a jointed telescopic shaft with overload clutch and hydraulic system to prevent grubber damage in case of a sudden increase in resistance work. The machine has been fieled as an invention for patent protection in the Polish Patent Office under No. P. 415825, which was developed within the project PBS2/A8/26/2014 carried out by: University of Agriculture in Krakow, PIMR Poznań and P.W. PROMAR Sp. z o. o. in Poznań.

Title of invention
 Maszyna zagregowana z ciągnikiem rolniczym do rekultywacji pól po uprawie wierzby energetycznej i krzewach owocowych
Invention discription
 W maszynie zastosowano specjalnej konstrukcji karczownik składający się z dwóch głowic rozdrabniających wyposażonych w obrotowe wirniki w postaci walcowego cylindra, pracujących w płaszczyźnie pionowej, posiadających na obwodzie osadzone symetrycznie promieniowo frezy o wzmocnionej konstrukcji oraz wał wyrównujący i dogniatający glebę do rozdrabniania karp korzeniowych wierzby energetycznej oraz krzewów owocowych. Głowice rozdrabiające mogą się obracać względem siebie w kierunku przeciwbieżnym lub współbieżnym. Maszyna wyposażona jest w wał przegubowo teleskopowy ze sprzęgłem przeciążeniowym oraz w układ hydrauliczny zapobiegający uszkodzeniu karczownika w przypadku nagłego wzrostu oporów roboczych. Maszyna została zgłoszona, jako wynalazek do ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym RP pod nr P. 415825, który powstał w ramach projektu PBS2/A8/26/2014 realizowanego przez: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, PIMR Poznań i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROMAR Sp. z o. w Poznaniu.
Patent
Patent ApplicationP. 415825
Date of Patent Application2016-01-18

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Industrial Institute of Agricultural Engineering in Poznań
University of Agriculture in Krakow
PROMAR Ltd. Company in Poznan
Polish:Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych Poznań
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROMAR Sp. z. o.o. Poznań
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Jan Szczepaniak,
Paweł Frąckowiak,
Florian Adamczyk,
Stanisław Jankowiak,
Grzegorz Wąchalski,
Paweł Tylek,
Józef Walczyk,
Tadeusz Juliszewski,
Dariusz Kwaśniewski,
Józef Fajfer,