Back


IWIS 2016 - Catalogue

Invention information


CategoryK - Agriculture, horticulture, gardening and food industry / Rolnictwo, ogrodnictwa, przetwórstwo spożywcze

Title of invention
 The aggregate with a unit of a disc harrow for a stubble crop
Invention discription
 A characteristic feature of the presented unit is the special arrangement of the rotary disc harrow which allows balancing of lateral forces acting on the front and rear plates due to the symmetrical arrangement with respect to the longitudinal axis and good recess on cohesive soils, resulting of large plates pressure. The aggregate is equipped with a disc harrow, cultivator tines unit, ring string shaft and hydraulically folding running wheel which relieves the suspension system of the tractor and improves its maneuverability by supporting rear disc during a transport. The PIMR Poznan invention is applied in the aggregate, filed for patent protection in the Polish Patent Office under No. P. 411854. The aggregate is manufactured by MANDAM company under the license by PIMR Poznan.

Title of invention
 Agregat z zespołem brony talerzowej do uprawy pożniwnej
Invention discription
 Cechą charakterystyczną prezentowanego agregatu jest specjalnej konstrukcji zespół rotacyjnej brony talerzowej pozwalającej na zrównoważenie sił bocznych, działających na talerze przednie i tylne w wyniku ich symetrycznego rozmieszczenia względem osi podłużnej oraz dobre zagłębienie na glebach zwięzłych, w wyniku dużych nacisków talerzy. Agregat jest wyposażony w bronę talerzową, zespół zębów kultywatora, wał strunowy pierścieniowy oraz składane hydraulicznie koło jezdne, które podpierając tył brony w transporcie odciąża układ zawieszenia ciągnika i poprawia jego sterowność. W agregacie zastosowano wynalazek PIMR Poznań zgłoszony do ochrony patentowej w UP RP pod nr P. 411854. Agregat jest produkowany przez firmę MANDAM na podstawie licencji udzielonej przez PIMR Poznań.
Patent
Patent ApplicationP. 411854
Date of Patent Application2015-04-01

Owner of the Invention

Name of company / organization / institution / individual
English:Industrial Institute of Agricultural Engineering in Poznan
Production and Trade Enterprise MANDAM Ltd. Company in Gliwice
Polish:Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych Poznań
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe MANDAM Sp. z. o.o. Gliwice
InventorsFirst Name, Last Name, Academic degree
Włodzimierz Talarczyk,
Łukasz Łowiński,
Mariusz Pikosz,
Marek Łukaszewski,